Programalama > PASCAL

Etiketler: sayi, bulma, oyunu

Ort. 0
Puan ver:
Program Hedefi_bul;
Uses crt;
Label
tekrar_gir;
var
x,y:byte;
satir,sutun:byte;
a,ts:byte;
begin
{ekranda rastgele bir kordinat seçiliyor...}
randomize;
x:=random(78)+2;
y:=random(19)+2;
{..rastgele korditanlar Seçildi}
ts:=0; {Tahmin Sayisi}
tekrar_gir:
clrscr;
{Çerçeve çizlmeye basliyor...}
for a:=1 to 80 do begin
gotoxy(a,1);write('.');
gotoxy(a,21);write('.');
end;
for a:=1 to 21 do begin
gotoxy(1,a);write('.');
gotoxy(80,a);write('.');
end;
{...Çerçeve çizildi}
gotoxy(1,23);write('Tahmininizi Giriniz->');
gotoxy(30,23);write('Sutun No...:');
gotoxy(50,23);write('Satir No...:');
gotoxy(x,y);write('*');
gotoxy(43,23);readln(sutun);
gotoxy(63,23);readln(satir);
if (not (satir in [2..20])) or (not (sutun in [2..79])) then goto tekrar_gir;
ts:=ts+1; {Tahmin sayisi artiriliyor}
if (satir=y) and (sutun=x) then begin
gotoxy(30,12);write('Aferin Bildiniz!');
gotoxy(30,13);write('Tahmin Sayisi: ',ts);
end else begin
gotoxy(sutun,satir);write('X');
delay(1000);
gotoxy(sutun,satir);write(' ');
goto tekrar_gir;
end;
readln;
end.


nazim demir
demirnazim@hotmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.