Programalama > WML


Ort. 0
Puan ver:
<%Response.ContentType="text/vnd.wap.wml" %>

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="vbsturk">

<p>


//baglantı kuruyoruz.ama veridosyasi.mdb yerine siz db klasorundeki dosyayı yazıyorsunuz....

<%
Set bag=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
yol=server.mappath("db/veridosyasi.mdb")
bag.Open "DBQ="& yol & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"
Set rs = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
sql = "select * from uyeler "
rs.open sql,bag,1,3
if rs.eof or rs.bof then
%>

Kayıt Bulunamadı!
<% else %>
<p>KAYITLAR</p>
<% do while not rs.eof %>
<p>
<%=rs("ad")%></p><p>
<%=rs("soyad")%></p>
<% rs.movenext
loop
%>

<%
rs.close
bag.close
%>
<% end if %>


</p>

</card>

</wml>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.