Programalama > PASCAL


Ort. 0
Puan ver:
program lenghth_fonk;
uses crt;
var
  asckod, uz, j : integer;
  sif, st, st2 : string[10];
  k, ch     : char;
begin
   window(15,10,60,10);
   textcolor(white + blink);
   textbackground(red);
   clrscr;
   write('Bir string giriniz >');readln(st);
   uz := length(st);
   write('Girilen stringin uzunlugu = ', uz);
   readln;
   for j := 1 to uz do
     begin
       st2 := copy(st,j,1);
       for k := 'a' to 'z' do
         if st2 = k then
           begin
             ch := k;
             asckod := ord(ch);
             asckod := asckod + 1;
             sif := sif + chr(asckod);
           end;
     end;
   write('Sifrelenmis string = ', sif);
   readln;
   window(1,1,80,25);
   textcolor(darkgray);
   textbackground(black);
   clrscr;
  readln;
end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.