Programalama > DELPHI

Etiketler: open, source, iarotatetimer

Ort. 0
Puan ver:
unit IARotateTimer;

interface

uses
 Windows,Classes,Forms,Controls;

const
 cm_RotatedOn =cm_Base+105;

type
 TiaRotateTimer = class(TThread)
 private
  { Private declarations }
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  Dtime : integer;
  Handle1 : HWND;
 end;

implementation

{ Important: Methods and properties of objects in VCL can only be used in a
 method called using Synchronize, for example,

   Synchronize(UpdateCaption);

 and UpdateCaption could look like,

  procedure TiaRotateTimer.UpdateCaption;
  begin
   Form1.Caption := 'Updated in a thread';
  end; }

{ TiaRotateTimer }

procedure TiaRotateTimer.Execute;
begin
 repeat
  sleep(Dtime);
  sendmessage(Handle1,CM_ROTATEDON,0,0);
 until terminated;
  { Place thread code here }
end;

end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2022 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.