Programalama > WML

Etiketler: online, ziyaretci, kodu

Ort. 0
Puan ver:
<% 
Sub LogActiveUser 
Dim strActiveUserList 
Dim intUserStart, intUserEnd 
Dim strUser 
Dim strDate 

strActiveUserList = Application("ActiveUserList") 

If Instr(1, strActiveUserList, Session.SessionID) > 0 Then 
Application.Lock 
intUserStart = Instr(1, strActiveUserList, Session.SessionID) 
intUserEnd = Instr(intUserStart, strActiveUserList, "|") 
strUser = Mid(strActiveUserList, intUserStart, intUserEnd - intUserStart) 
strActiveUserList = Replace(strActiveUserList, strUser, Session.SessionID & ":" & Now()) 
Application("ActiveUserList") = strActiveUserList 
Application.UnLock 
Else 
Application.Lock 
Application("ActiveUsers") = CInt(Application("ActiveUsers")) + 1 
Application("ActiveUserList") = Application("ActiveUserList") & Session.SessionID & ":" & Now() & "|" 
Application.UnLock 
End If 
End Sub 

Sub ActiveUserCleanup 
Dim ix 
Dim intUsers 
Dim strActiveUserList 
Dim aActiveUsers 
Dim intActiveUserCleanupTime 
Dim intActiveUserTimeout 

intActiveUserCleanupTime = 1 
intActiveUserTimeout = 20 

If Application("ActiveUserList") = "" Then Exit Sub 

If DateDiff("n", Application("ActiveUsersLastCleanup"), Now()) > intActiveUserCleanupTime Then 

Application.Lock 
Application("ActiveUsersLastCleanup") = Now() 
Application.Unlock 

intUsers = 0 
strActiveUserList = Application("ActiveUserList") 
strActiveUserList = Left(strActiveUserList, Len(strActiveUserList) - 1) 

aActiveUsers = Split(strActiveUserList, "|") 

For ix = 0 To UBound(aActiveUsers) 
If DateDiff("n", Mid(aActiveUsers(ix), Instr(1, aActiveUsers(ix), ":") + 1, Len(aActiveUsers(ix))), Now()) > intActiveUserTimeout Then 
aActiveUsers(ix) = "XXXX" 
Else 
intUsers = intUsers + 1 
End If 
Next 

strActiveUserList = Join(aActiveUsers, "|") & "|" 
strActiveUserList = Replace(strActiveUserList, "XXXX|", "") 

Application.Lock 
Application("ActiveUserList") = strActiveUserList 
Application("ActiveUsers") = intUsers 
Application.UnLock 

End If 

End Sub 

%>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.