Programalama > PASCAL

Etiketler: blackjack

Ort. 0
Puan ver:
USES CRT;{WINDOWS ICIN WINCRT}

CONST
 CESIT:ARRAY[0..3] OF CHAR=( '', '', '', '');
 GORUNUM:ARRAY[1..13]OF STRING[2]=('A','2','3','4','5','6','7','8','9','10','J','Q','K');

VAR
 SECILEN:ARRAY[1..52] OF INTEGER;
 TOP,CES,DEGER,DEGER2,TOP2,TOP11,PUANO,PUANK,SAYAC,SEKIL,SAYAC2,TOPILK,TOPILK2,I,KART:INTEGER;
 CH:CHAR;GIZLI:STRING[2];NAME:STRING; secim,CIKAN,CIKAN2:byte;KO,KK:BOOLEAN;

PROCEDURE GETNAME(VAR NAME:STRING);
BEGIN
 CLRSCR;
 GOTOXY(18,10);
 WRITELN('iSMiNiZi GiRiNiZ');
 GOTOXY(19,14);READ(NAME);
END;{KULLANICIDAN ILGILI YERLERDE KULLANMAK ICIN ISIM ALIR}

PROCEDURE RENK;
 BEGIN
 TEXTBACKGROUND(WHITE);
 IF (CES=0)OR(CES=1)THEN TEXTCOLOR(RED)ELSE TEXTCOLOR(BLACK);
 END;{KARTLARIN ARKA PLAN VE TEXT RENGINI BELIRLER}

PROCEDURE RENK2;
BEGIN
 TEXTBACKGROUND(BLACK);HIGHVIDEO;TEXTCOLOR(WHITE);
 END;{ORJINAL TEXT VE ARKA PLAN RENGINI GERI YUKLER}

PROCEDURE SIFIRLA;
BEGIN
FOR I:=1 TO 52 DO
 SECILEN[KART]:=0;
 TOP:=0;TOP2:=0;SAYAC:=1;SAYAC2:=1;TOP11:=0;KART:=0;CIKAN:=0;CIKAN2:=0;
END;{DEGISKENLERI SIFIRLAR}

PROCEDURE PUAN_YAZ;
BEGIN
 GOTOXY(14,20);WRITELN('PUAN:',PUANO);
 GOTOXY(46,20);WRITELN('PUAN:',PUANK);
END;{PUANLARI ILGILI YERLERE YAZAR}

PROCEDURE OKU;
 BEGIN
  REPEAT
  CH:=READKEY;
  CH:=UPCASE(CH);
  UNTIL CH IN['D','P'];
 END;{KLAVYEDEN DOGRU VERI ALINMASINI SAGLAR}

PROCEDURE YENDINIZ;
BEGIN
 GOTOXY(14,19);WRITELN(NAME,' KAZANDI');
 PUANO:=PUANO+1;
 SIFIRLA;
END;{OYUNCUNUN KAZANDIGI DURUMLARDA KULLANILIR}

PROCEDURE YENILDINIZ;
BEGIN
 GOTOXY(46,19);WRITELN('MEHMET KAZANDI');
 PUANK:=PUANK+1;
 SIFIRLA;
END;{OYUNCUNUN KAYBETTIGI DURUMLARDA KULLANILIR}

PROCEDURE KARMA(VAR CES,DEGER:INTEGER);
BEGIN KART:=KART+1;
 SECILEN[KART]:=RANDOM(52)+1;
 FOR I:=1 TO KART-1 DO
 BEGIN
  IF SECILEN[KART]=SECILEN[I] THEN
   BEGIN
   REPEAT
   SECILEN[KART]:=RANDOM(52)+1;
   I:=1;
   UNTIL SECILEN[KART]<>SECILEN[I];
   END;
 END;
  IF (SECILEN[KART]<=13)AND(SECILEN[KART]>1) THEN CES:=0 ELSE
   IF SECILEN[KART]<=26 THEN CES:=1 ELSE
    IF SECILEN[KART]<=39 THEN CES:=2 ELSE CES:=3;
    DEGER:=SECILEN[KART] MOD 13+1;
     SEKIL:=SECILEN[KART] MOD 13+1;
     IF SEKIL IN[11,12,13] THEN DEGER:=10;
END;{KARMA ISLEMINI YAPAR VE KARTIN DAHA ONCE KULLANILIP
                      KULLANILMADIGINI KONTROL EDER}


PROCEDURE KASA(VAR TOP2,SAYAC2:INTEGER);
BEGIN
 RENK;SAYAC2:=SAYAC2+1;
 {KASA ICIN AS DURUMU}
 IF SEKIL=1 THEN BEGIN DEGER:=11;CIKAN2:=CIKAN2+1;END;
  TOP2:=TOP2+DEGER;
 IF TOP2>21 THEN BEGIN TOP2:=TOP2-CIKAN2*10;CIKAN2:=0;END;

IF SAYAC2<>3 THEN BEGIN
          GOTOXY(48,SAYAC2);WRITELN(CESIT[CES],GORUNUM[SEKIL]:2);
          RENK2;
          GOTOXY(46,18);WRITELN('TOPLAM: ',TOP2:2);
         END;

IF SAYAC2=3 THEN BEGIN
         GIZLI:=GORUNUM[SEKIL];
         GOTOXY(48,SAYAC2);WRITELN('# ?');
         RENK2;
         END;
END;{KASANIN OYUNLA ILGILI TUM ISLEMLERINI YAPAR}

PROCEDURE PLAYER(VAR TOP,SAYAC:INTEGER);
 BEGIN
 RENK;SAYAC:=SAYAC+1;
 GOTOXY(16,SAYAC);WRITELN(CESIT[CES],GORUNUM[SEKIL]:2);
 {OYUNCU ICIN AS DURUMU}
 IF SEKIL=1 THEN BEGIN DEGER:=11;CIKAN:=CIKAN+1;END;
 TOP:=TOP+DEGER;
 IF TOP>21 THEN BEGIN TOP:=TOP-CIKAN*10;CIKAN:=0;END;
RENK2;
END;{OYUNCUNU OYUNLA ILGILI TUM ISLEMLERINI YAPAR}

PROCEDURE BASLA;
BEGIN
 CLRSCR;
  GOTOXY(47,1);WRITELN('MEHMET OLGAR');
  GOTOXY(14,1);WRITELN(NAME);
  KARMA(CES,DEGER);PLAYER(TOP,SAYAC);
  KARMA(CES,DEGER); PLAYER(TOP,SAYAC);
  KARMA(CES,DEGER); KASA(TOP2,SAYAC2);
  KARMA(CES,DEGER);KASA(TOP2,SAYAC2);
  BEGIN
 KO:=FALSE;KK:=FALSE;
 IF TOP=21 THEN
     IF TOP2<>21 THEN BEGIN
              PUANO:=PUANO+2;
              GOTOXY(27,19);WRITELN(NAME,' BLACKJACK YAPTI');
              KO:=TRUE;
              END;

  IF TOP2=21 THEN
     IF TOP<>21 THEN BEGIN
              PUANK:=PUANK+2;
              GOTOXY(27,19);WRITELN('MEHMET BLACKJACK YAPTI');
              KK:=TRUE;
             END;
  END;

 IF (KK=FALSE)AND(KO=FALSE) THEN
               BEGIN
                GOTOXY(46,18);WRITELN('TOPLAM: ??');
               END;
 IF (KK=TRUE)OR(KO=TRUE)OR((TOP=21)AND(TOP2=21)) THEN
  BEGIN
  GOTOXY(48,3);WRITELN(' ? ->',GIZLI:2);
  GOTOXY(46,18);WRITELN('TOPLAM: ',TOP2:2);
  END;
  GOTOXY(14,18);WRITELN('TOPLAM: ', TOP:2);
  PUAN_YAZ;
END;{OYUN MASASINI HAZIRLAR VE BLACKJACK KONTROLU YAPAR}

PROCEDURE PUANLA;
BEGIN
 IF (KO=FALSE)AND(KK=FALSE) THEN
 BEGIN
  IF (TOP=TOP2)AND(TOP<22) THEN BEGIN
                  GOTOXY(34,19);WRITELN('BERABER');
                 END;

  IF (TOP=21)AND(TOP2<>21) THEN YENDINIZ;

  IF (TOP2=21)AND(TOP<>21) THEN YENILDINIZ;

  IF (TOP2<21)AND(TOP<21)THEN
              BEGIN
               IF TOP>TOP2 THEN YENDINIZ;
               IF TOP<TOP2 THEN YENILDINIZ;
              END;

  IF (TOP2<21)AND(TOP>21)THEN
              BEGIN
               YENILDINIZ;
               GOTOXY(14,19);WRITELN(NAME,' BATTI..');
              END;

  IF (TOP2>21)AND(TOP<21) THEN BEGIN
                 YENDINIZ;
                 GOTOXY(46,19);WRITELN('MEHMET BATTI..');
                 END;
  IF (TOP>21)AND(TOP2>21) THEN BEGIN
                  GOTOXY(14,19);WRITELN(NAME,' BATTI..');
                  GOTOXY(46,19);WRITELN('MEHMET BATTI..');
                 END;
 END;
END;{PUANLAMA ISLEMINI YAPAR}

BEGIN
 CLRSCR;
 SIFIRLA;
 GETNAME(NAME);
  REPEAT RANDOMIZE;
  BASLA;
  IF (KK=FALSE)AND(KO=FALSE) THEN
  BEGIN
   GOTOXY(24,22);WRITELN('(P)AS MI?,,(D)EVAM MI?');
   OKU;
   IF (CH='D')AND(TOP<>21)THEN
               WHILE (TOP<21)AND(CH<>'P') DO
               BEGIN
                KARMA(CES,DEGER);
                PLAYER(TOP,SAYAC);
                GOTOXY(14,18);WRITELN('TOPLAM: ',TOP:2);
                OKU;
               END;{OYUNCUNUN ISLEMLERI}

   IF (CH='P')OR(TOP>20) THEN
              BEGIN
               GOTOXY(46,18);WRITELN('TOPLAM: ',TOP2:2);
               GOTOXY(48,3);WRITELN(' ? ->',GIZLI:2);
              END;{GIZLENMIS KAGIDI DOGRU ZAMANDA
                            ILGILI YERE YAZAR}

   IF ((CH='P')OR(TOP>21))AND(TOP2<17)THEN
                     BEGIN
                     REPEAT
                      KARMA(CES,DEGER);
                      KASA(TOP2,SAYAC2);
                     UNTIL (TOP2>21)OR((16<TOP2)AND(TOP2<22));
                     END;{KASANIN ISLEMLERI}
   PUANLA;
   PUAN_YAZ;
  END;{OYUNUN TUM ISLEMLERI}
   SIFIRLA;
   GOTOXY(24,22); WRITELN('DEVAM ETMEK ISTERMISINIZ?#-E-*-H-#');
  REPEAT
   CH:=READKEY; CH:=UPCASE(CH);
  UNTIL CH IN['E','H'];
 UNTIL CH='H';
END.{OYUN}


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.