Programalama > PASCAL


Ort. 0
Puan ver:
program TEK_CIFT;
 USES CRT;
VAR
 I,J,N,TMP:INTEGER;
 A:ARRAY [1..50] OF INTEGER;
 BEGIN
  CLRSCR;
  WRITELN('DIZI ELEMAN SAYISINI GIRINZI');
  READLN(N);
  WRITELN('DIZI ELEMANLARINI GIRINIZ');
  FOR I:=1 TO N DO READLN(A[I]);
  I:=1; J:=N;
  BEGIN
  WHILE (I<J) DO
  BEGIN
   WHILE (A[I] MOD 2 = 1) AND (I<J) DO
   BEGIN
    I:=I+1;
    END;
    WHILE (A[J] MOD 2 = 0) AND (I<J) DO
     BEGIN
     J:=J-1
     END;
      TMP:=A[I];
      A[I]:=A[J];
      A[J]:=TMP;
     END;
  END;
  WRITELN('SON DURUM.....:::');
  FOR I:=1 TO N DO WRITELN(A[I]);
 READLN;
END.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.