Programalama > ASP

<!Homep Tarafından Türkçeleştirilip, geliştirilmiştir.[ALPEREN]www.formpiyer.com/homep >
<!Homep''''''''in eseridir.:)Lütfen Telif Hakkından Dolayı [Homep]Yazısını silmeyiniz >
<HEAD>

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">

<style type="text/css">
<!--
#demo {
	margin:50px;
}
/* delete the style declaration below if you do not want it to be transparent! */
#calculator {
	filter:alpha(opacity=85);
	-moz-opacity:.85;
	opacity:.85;
}
.drag
{
	position:relative;
	cursor:hand
}
#calculator
{
	background-color:#F4F4F4;
	cursor:move;
	width:190px;
}
.calculatorcontainer
{
	padding:5px;
	border-top:1px solid #C0C0C0;
	border-left:1px solid #C0C0C0;
	border-right:2px outset #C0C0C0;
	border-bottom:2px outset #C0C0C0;
}
#calculator #control
{
	text-align:right;
}
#calculator input
{
	width:40px;
	height:30px;
	margin:2px;
	background-color:#FFF;
	font-family:verdana,arial,helvetica,sans-serif;
	font-size:0.95em;
	border:1px solid #C0C0C0;
	cursor:hand;
	cursor:pointer;
}
#calculator img
{
	border:0;
}
#calculator #result
{
	width:173px;
	font-size:1.3em;
	padding:3px;
	cursor:text;
}
#calculator .operation
{
	color:#999;
	font-weight:bold;
	background-color:#DDD;
}
#calculator .equals
{
	color:#FFF;
	font-weight:bold;
	background-color:#336699;
}
#version
{
	float:left;
	padding:2px 0px 0px 2px;
	font-size:0.65em;
}
#version a
{
	color:#333;
	cursor:move;
	text-decoration:none;
}

-->
</style>

<script type="text/javascript">
<!--


var calculation = "";
var resultDone = false;

function addToCalc(val) {
 if(isNaN(val) && isNaN(calculation.substring(calculation.length-1, calculation.length)))
  return false;

 if(!isNaN(val) && resultDone) {
  resetCalc();
  resultDone = false;
 } else if(isNaN(val) && resultDone) {
  resultDone = false;
 }
 calculation += val;
 showResult();
}

function addToCalcDirect(val) {
 calculation = val;
}

function resetCalc() {
 calculation = "";
 showResult();
}

function positiveNegative() {
 if(calculation.substring(0, 1) == "-")
  calculation = calculation.substring(1, calculation.length);
 else
  calculation = "-" + calculation;
 showResult();
}

function calculate() {
 if(calculation != "") {
  try {
   calculation = eval(calculation);
  } catch(e) {
   reportError("Hesaplanamayan Sayı");
  }
  resultDone = true;
  showResult();
 }
 else
  return false;
}

function percentage() {
 try {
  calculation = eval(calculation) / 100;
 } catch(e) {
  reportError("Hata Oluştu");
 }
 resultDone = true;
 showResult();
}

function squareRoot()
{
 try {
  calculation = Math.sqrt(eval(calculation));
 } catch(e) {
  reportError("Hata Oluştu");
 }
 resultDone = true;
 showResult();
}

function showResult() {
 calculation = calculation.toString();
 if(calculation == "NaN") {
  reportError("Hata Oluştu");
 } else {
  document.getElementById("result").value = calculation;
 }
}

function reportError(msg) {
 calculation = msg;
 document.getElementById("result").value = msg;
}

function closeCalculator() {
 document.getElementById("calculator").style.display = "none";
}

function about() {
 msg = "";
 msg += "";
 alert(msg);
}

var ie = document.all;
var ns6 = document.getElementById && !document.all;
var dragapproved=false;
var z, x, y;

function move(e) {
 if (dragapproved) {
  z.style.left=ns6? temp1+e.clientX-x: temp1+event.clientX-x;
  z.style.top=ns6? temp2+e.clientY-y : temp2+event.clientY-y;
  return false;
 }
}

function drags(e) {
 if (!ie&&!ns6)
 return;
 var firedobj = ns6? e.target : event.srcElement;
 var topelement = ns6? "HTML" : "BODY";
 while (firedobj.tagName != topelement&&firedobj.className != "drag") {
  firedobj = ns6? firedobj.parentNode : firedobj.parentElement;
 }
 if (firedobj.className == "drag") {
  dragapproved = true;
  z = firedobj;
  temp1 = parseInt(z.style.left+0);
  temp2 = parseInt(z.style.top+0);
  x = ns6? e.clientX: event.clientX;
  y = ns6? e.clientY: event.clientY;
  document.onmousemove=move;
  return false;
 }
}
document.onmousedown=drags;
document.onmouseup=new Function("dragapproved=false");
// -->
</script>
</HEAD><BODY>

<div id="demo">
 <form onsubmit="calculate(); return false;">
 <div id="calculator" class="drag" style="width: 190px; height: 193px">
  <div class="calculatorcontainer">
   <font size="1" face="Verdana">
		<font size="1" color="#336699" face="Trebuchet MS">
   <input type="text" name="input" size="21" id="result" onclick="this.focus()" onkeyup="addToCalcDirect(this.value)" value="Homep"></font><font color="#336699"><br />
   </font>
		<span style="font-size: 9pt">
   <font size="2" face="Trebuchet MS" color="#336699">
   <input type="button" value="1" onclick="addToCalc(this.value)"></font></span><font size="2" face="Trebuchet MS" color="#336699"><span style="font-size: 9pt"><input type="button" value="2" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="3" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="+" onclick="addToCalc(this.value)" class="operation"></span></font></font><font color="#336699" face="Trebuchet MS" style="font-size: 9pt"><br />
   </font><font size="2" face="Trebuchet MS" color="#336699">
		<span style="font-size: 9pt">
   <input type="button" value="4" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="5" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="6" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="-" onclick="addToCalc(this.value)" class="operation"></span></font><font face="Verdana" style="font-size: 9pt" color="#336699"><br />
   </font>
   <font size="1" face="Verdana">
		<font size="2" face="Trebuchet MS" color="#336699">
		<span style="font-size: 9pt">
   <input type="button" value="7" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="8" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="9" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="X" onclick="addToCalc(this.value)" class="operation"></span></font><font face="Verdana" style="font-size: 9pt" color="#336699"><br />
   </font><font size="2" face="Trebuchet MS" color="#336699">
		<span style="font-size: 9pt">
   <input type="button" value="+/-" onclick="positiveNegative()" class="operation"><input type="button" value="0" onclick="addToCalc(this.value)"><input type="button" value="." onclick="addToCalc(this.value)" class="operation"><input type="button" value="/" onclick="addToCalc(this.value)" class="operation"></span></font><font face="Verdana" style="font-size: 9pt" color="#336699"><br />
   </font><font size="2" face="Trebuchet MS" color="#336699">
		<span style="font-size: 9pt">
   <input type="button" value="&#8730; " onclick="squareRoot()" class="operation"><input type="button" value="%" onclick="percentage()" class="operation"><input type="button" value="C" onclick="resetCalc()" class="operation"><input type="button" value="=" onclick="calculate()" class="equals"></span></font></font><fieldset style="padding: 2">
		<p align="center"><font face="Verdana" size="1" color="#336699">
		<a style="text-decoration: none" target="_blank" href="http://WWW.formpiyer.com/homep">
		<font color="#336699">[Homep] </font></a></font></fieldset><font size="1" color="#336699" face="Verdana"> 
		</font> </font> </div>
 </div>
 </form>
</div>


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.