Programalama > DELPHI

Etiketler: childform

Ort. 0
Puan ver:
uses uchild;
...
procedure TfrMain.CreateChildForm
     (const childName : string);
 var Child: TfrChild;
begin
 Child := TfrChild.Create(Application);
 Child.Caption := childName;
end;

procedure TfrChild.FormClose
   (Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 Action := caFree;
end;

procedure TfrMain.NewChild1Click(Sender: TObject);
begin
 CreateChildForm('Child '+IntToStr(MDIChildCount+1));
end;

procedure TfrMain.CloseAll1Click(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
for i:= 0 to MdiChildCount - 1 do
 MDIChildren[i].Close;
end;

procedure TfrMain.Cascade1Click(Sender: TObject);
begin
 Cascade;
end;

procedure TfrMain.Tile1Click(Sender: TObject);
begin
 Tile;
end;

procedure TfrMain.ArrangeAll1Click(Sender: TObject);
begin
ArrangeIcons;
end;Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.