Programalama > PASCAL

Etiketler: yaş, hesaplama, programı

Ort. 0
Puan ver:
program yashesapla;
uses crt;
type
 tarih=record
  gun:1..31;
  ay :1..12;
  yil:1900..2009;
 end;
label
tekrar,basadon;
var
  bugun,dogtar:tarih;
  yasgun,yasay,yasyil,a,b,c:integer;
begin
clrscr;
{$R+}
 basadon:
 textcolor(blue);
 write('Dogum günü :'); readln(dogtar.gun);
 write('Dogum ayi  :'); readln(dogtar.ay);
 write('Dogum yılı :'); readln(dogtar.yil);
 writeln;
 textcolor(yellow);
 writeln('-----------------');
 writeln;
 textcolor(red);
 write('Şimdiki gün :'); readln(bugun.gun);
 write('Şimdiki ay :'); readln(bugun.ay);
 write('Şimdiki yil :'); readln(bugun.yil);
 textcolor(yellow);
 writeln;
 writeln('------------------');
 writeln;
 {$R-}
 if bugun.gun < dogtar.gun then
begin
 bugun.gun:=bugun.gun+30;
 bugun.ay:=bugun.ay-1;
end;
 if bugun.ay<dogtar.ay then
begin
 bugun.ay:=bugun.ay+12;
 bugun.yil:=bugun.yil-1;
end;
textcolor(red);
yasgun:=bugun.gun-dogtar.gun;
yasay:=bugun.ay-dogtar.ay;
yasyil:=bugun.yil-dogtar.yil;
 c:=bugun.yil-dogtar.yil;
   textcolor(green);
   writeln;
writeln('Yasınız   :   ',c);
     writeln('       -------------');
   if c<15 then
    writeln('         Cocuk')
   else
   if c<25 then
    writeln('         Genc')
   else
   if c<45 then
    writeln('        Orta Yasli') ;
    else
		writeln('         Yasli ');
writeln;
writeln;
textcolor(white+blink);
writeln('Bugüne kadar ',yasyil, ' yıl ' ,yasay, ' ay ve ' ,yasgun, ' gün yaşadınız');
 writeln;
 writeln;

 tekrar:
 textcolor(red);
 writeln('Tekrar Hesaplamak icin <1> Cıkış icin <0> a Basınız');
 readln(a);
 clrscr;
 if a=1 then
 goto basadon;
 end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.