Programalama > DELPHI

Etiketler: text, cursor, gizlemek

Ort. 0
Puan ver:
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, 
 Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;

 const
  WM_MYMEMO_ENTER = WM_USER + 500;

 type
  TForm1 = class(TForm)
   Memo1: TMemo;
   procedure Memo1Enter(Sender: TObject);
   procedure Memo1Exit(Sender: TObject);
   procedure Memo1Change(Sender: TObject);
  private
  public
   procedure WMMYMEMOENTER(var Message: TMessage); 
        message WM_MYMEMO_ENTER;
  end;

var Form1: TForm1;
 
implementation
{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMMYMEMOENTER(var Message: TMessage);
begin
 CreateCaret(Memo1.Handle,0,0,0);
end;

procedure TForm1.Memo1Enter(Sender: TObject);
begin
 PostMessage(Handle, WM_MYMEMO_ENTER, 0, 0);
end;

procedure TForm1.Memo1Exit(Sender: TObject);
begin
 CreateCaret(Memo1.handle,1,1,1);
end;

procedure TForm1.MemoChange(Sender: TObject);
begin
 CreateCaret(Memo1.handle,0,0,0);
end;
end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.