Programalama > PASCAL


Ort. 0
Puan ver:
program sesli_sessiz;
uses crt;
type
  harfler = set of 'A'..'Z';
var
  sesli, sessiz, harf, sessizbul : harfler;
  ch : char;
begin
   clrscr;
   sessizbul := [];
   sesli := ['A','E','I','U','O'];
   harf := ['A'..'Z'];
   sessiz := sesli - harf;
   write('Byk harfle bir metin giriniz...>');
   while not eoln do
      begin
        read(ch);
        if (ch in sesli) or (ch = '˜') or (ch = '™') or (ch = 'š') then
          write('-')
        else
          begin
             sessizbul := sessizbul + [ch];
             write(ch);
      end;   end;
   readln;
   writeln;
   for ch := 'A' to 'Z' do
     if ch in sessizbul then
      write(ch);
   readln;
end.


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2021 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.