Programalama > PASCAL

Etiketler: takvim, programı

Ort. 0
Puan ver:
program takvim;

uses crt;

label tekrar,aynoal;

const

   aylar:array[1..12] of string[9]=

   ('OCAK','SUBAT','MART','NISAN','MAYIS','HAZIRAN','TEMMUZ','AGUSTOS','EYLUL',

   'EKIM','KASIM','ARALIK');

   gunler:array[0..6] of string[3]=('Paz','Pzt','Sal','Crs','Prs','Cum','Cmt');

   topgun:array[1..12] of integer=(0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334);

   aygunsay:array[1..12] of integer=(31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);

   sutno:array[0..6] of integer=(15,23,31,39,47,55,63);

type

  st70=string[70];

var

  syil:string[4];

  yaz:string[20];

  ay,gun,yr,y,c,cn,d,l,sut,yil,jgun,artik:integer;

  tus:char;

procedure yildiz(n:integer);

var l:integer;

begin for l:=1 to n do

    write('*');

end;

procedure bosluk(n:integer);

var l:integer;

begin for l:=1 to n do

    write(' ');

end;

procedure gunyaz(x:integer;s:st70);

begin gotoxy(sutno[x],sut);write(s);

end;

procedure ayyaz(x:integer;s:st70);

begin gotoxy(x,4);write(s);

end;

procedure gyaz(x,daycount:integer);

begin if x=0 then sut:=sut+2;

    gotoxy(sutno[x],sut);write(daycount:2);

end;

procedure ilkgunbul(m,yr:integer);

begin

   y:=yr-1801;c:=trunc((yr-1)/100);

   cn:=trunc(yr/100);

   d:=(5+y+trunc(y/4)-(c-18)+trunc((c-16)/4))mod 7;

   if yr mod 4=0 then artik:=1 else artik:=0;

   jgun:=topgun[m]+1;if m>2 then

   jgun:=jgun+artik;

   d:=d+(jgun mod 7);

end;

{************************** ANA PROGRAM ********************************}

begin

   tekrar:
   textbackground(4);
   clrscr;

   highvideo;

   gotoxy(20,22);writeln('LUTFEN 1801-2199 ARASINDA BIR YIL GIRINIZ :');

   gotoxy(30,30);

   write('LUTFEN YILI GIRINIZ : ');

   readln(yil);

   if (yil>=0) and (yil<100) then yil:=yil+1900;

   str(yil,syil);

   gotoxy(1,23);

   clreol;

   if (yil<1801) or (yil>2199) then

   begin

     gotoxy(25,34);writeln('HATA!! LUTFEN YILI TEKRAR GIRINIZ...');
   
	delay(1000);

     goto tekrar;

   end;

   aynoal:
	 
     gotoxy(30,54);writeln('                  ');
	 
	 gotoxy(25,34);writeln('                  '); 


   gotoxy(30,32);

   write('LUTFEN AYI GIRINIZ : ');

   gotoxy(30,54);readln(ay);

   gotoxy(1,24);

   clreol;

   if (ay<0) or (ay>12) then

   begin

	 gotoxy(25,34);writeln('HATA!! LUTFEN AYI TEKRAR GIRINIZ...');
   
	delay(1000);

     goto aynoal;

   end;

   clrscr;

   gotoxy(28,2);

   writeln;

   bosluk(5);

   yildiz(70);writeln;

   bosluk(5);

   yildiz(9);

   bosluk(18);

   write(copy(syil,1,1));

   bosluk(4);

   write(copy(syil,2,1));

   bosluk(4);

   write(copy(syil,3,1));

   bosluk(4);

   write(copy(syil,4,1));

   bosluk(18);

   yildiz(9);writeln;

   sut:=6;

   bosluk(5);

   yildiz(70);writeln;

   bosluk(5);

   yildiz(2);

   bosluk(66);

   yildiz(2);writeln;

   for l:=1 to 13 do

   begin

     gotoxy(6,6+l);yildiz(2);

     gotoxy(74,6+l);yildiz(2);

   end;

   gotoxy(6,20);yildiz(70);

   writeln;

   ilkgunbul(ay,yil);

   for l:=0 to 6 do

     gunyaz(l,gunler[l]); writeln;

     bosluk(5);yildiz(70);writeln;

     sut:=9;

     l:=length(aylar[ay]);

     ayyaz(17,aylar[ay]);

     ayyaz(65-l,aylar[ay]);

     l:=aygunsay[ay];

     if ay=2 then l:=l+artik;

     for c:=1 to l do

     begin cn:=(d+c-3) mod 7;

        if cn<0 then cn:=cn+7;

        gyaz(cn,c);

     end;

     gotoxy(14,24);write('DESIGNED BY shimseqh!.');

     gotoxy(38,60);clreol;

     write('DEVAM ETMEK ISTIYORMUSUNUZ [Y/N]');

     repeat

        tus:=readkey;

     until upcase(tus) in ['Y','N'];

     if upcase(tus)='Y' then

     goto tekrar;

end.

Türkçeleştiren shimseqh!

shimseqh
shimseqh_76@hotmail.com


Yorumlar                 Yorum Yaz
Bu hazır kod'a ilk yorumu siz yapın!
KATEGORİLER
ASP - 240
ASP.NET - 24
C# - 75
C++ - 174
CGI - 8
DELPHI - 247
FLASH - 49
HTML - 536
PASCAL - 246
PERL - 11
PHP - 160
WML - 9
XML - 2
Copyright © 2002 - 2020 Hazır Kod - Tüm Hakları Saklıdır.
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
hazirkod.com bir İSOBİL projesidir.